Vystava

Stálá expozice muzea představuje návštěvníkům vesnický život našich předků a tradiční řemesla v jejich historické i současné podobě. Značná část výstavy je věnována nepříliš známému fenoménu, který vesnické prostředí jižních Čech v 19. století silně ovlivnil; emigraci do Ameriky. Návštěvník se tak může seznámit s důvody emigrace, jejím průběhem i jednotlivými příběhy samotných emigrantů.

I. část chodby

U věšáků na dětské kabátky, pod které si děti rovnaly své boty a dřeváky, můžete vidět několik dobových školních fotografií.

Plakáty na druhé straně chodby jsou věnovány činnosti naší organizace, včetně spolupráci se základní školou, se kterou každoročně pořádáme tématicky laděné letní dětské tábory.

1. místnost – Venkovský život

Tato část expozice je rozdělena na 6 úseků.

Všechny exponáty které kolem sebe vidíte, pochází ze stodol, půd a dalších zákoutí statků a chalup v obci, nebo z blízkého okolí.

II. část chodby – přeplavba oceánu

Zde můžete vidět několik dobových fotografií zachycující emigranty v německých přístavech v Hamburku a v Brémách, kde se pasažéři naloďovali na zámořské lodi.

2. místnost - Amerika

Emigrace Čechů do Spojených Států Amerických začala po roce 1848 a dosáhla vrcholu koncem 19. století. V té době však byla většina kvalitní půdy ve východních státech  již obsazena a její cena byla příliš vysoká. Proto byli mnozí nuceni pokračovat dále až za řeku Mssissippi, kde bylo stále dostatek laciné vládní půdy. Proto se Češi usidlovali hlavně ve státech Iowa, Nebraska, Minnesota, Kansas a Dakota. Pro přistěhovalce ve venkovských oblastech byla nejtěžší první léta, kdy si museli obstarat živobytí, zajistit bydlení pro rodinu a zúrodnit pole. Češi přicházeli hlavně z venkovských oblastí a převážně z ekonomických důvodů. Byli převážně zemědělci na cestě za půdu, kterou našli v prérijních státech Ameriky. Na konci 1. světové války, když v roce 1918 vznikl nový stát Československo, registrovaly USA na svém území více než 600 000 obyvatel českého původu.

Schodiště a mezanin na půdu

Prostory schodiště a mezaninu tradičně využíváme k instalaci výstav. Již jsme zde měli výstavu fotografií začínajících umělců z regionu, výstavu cílových míst na trase Greenway Praha – Vídeň a v současné době zde připravujeme umístit výstavu kreseb akademického malíře Jana Kojana, rodáka z Kojákovic, který svou tvorbu věnoval venkovu a jeho obyvatelům, rybníkům a rybářům na Třeboňsku. Kresby plánujeme kombinovat s fotografiemi rybníků.

 

Design by The Bear (2019)